groep mensen houden de handen op elkaar

Betrokken medewerkers maken een organisatie sterker. Het zou zomaar kunnen dat je deze bewering al veel vaker voorbij hebt zien komen. Maar hoe werkt dat? Wat is precies de meerwaarde van medewerkersbetrokkenheid?

Betrokkenheid heeft concrete gevolgen

De afgelopen jaren is veelvuldig onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van medewerkers en het effect dat betrokken personeel op organisaties heeft. We laten je enkele conclusies zien, uit verschillende onderzoeken:

 • Bedrijven met betrokken medewerkers zijn 51 procent productiever
 • Vertrouwen in het management is een belangrijke factor bij medewerkersbetrokkenheid
 • Betrokken medewerkers melden zich minder vaak ziek
 • Betrokken medewerkers presteren 20 tot 28 procent beter dan niet-betrokken medewerkers

Toewerken naar een gezamenlijk doel

Medewerkers die ‘hart voor de zaak hebben’ – om er maar eens een fraai cliché in te gooien –  zijn te vertrouwen: ze doen niet zomaar iets, maar weten waarvóór ze het doen. Daarnaast verlaagt medewerkersbetrokkenheid de kans op onrust.

Betrokken medewerkers voelen zich een belangrijk onderdeel van een groep, en willen samen toewerken naar een zo goed mogelijk resultaat. Het belang van je organisatie telt ook voor hen. Is dat niet wat je het liefst wilt?

Betrokken medewerkers leveren betere prestaties

Medewerkers die oprecht betrokken zijn bij wat je als organisatie doet en wilt, hebben een positief effect op de prestaties van je hele organisatie. Ze hebben een betere werkhouding en zijn gemotiveerder. Daardoor werken ze beter én hebben ze meer oog voor klanten, cliënten of patiënten. Die zijn op hun beurt tevreden – een belangrijk ingrediënt voor succes als organisatie.

Toon interesse in mensen

Niemand vindt het prettig om als nummer behandeld te worden. Medewerkers die merken dat hun leidinggevende, manager of directeur ook geïnteresseerd is in hen als persoon, voelen meer betrokkenheid. Zorg er daarom voor dat je je medewerkers leert kennen.

Wat heeft Anne van Marketing eigenlijk gestudeerd, en wat wil ze bereiken? En welke gekke sport deed programmeur Fabian ook alweer? Heeft dat nieuwe meisje nou een zelfgebreide trui aan? Door mensen te leren kennen en oprechte interesse te tonen, betrek je ze via jou bij je organisatie.

Breng medewerkers met elkaar in contact

Betrokkenheid heeft niet alleen te maken met de relatie tussen medewerkers en hun leidinggevenden. Door je hele organisatie zouden mensen op verschillende niveaus verbondenheid met elkaar moeten voelen. Medewerkers die het goed met elkaar kunnen vinden, zitten beter op hun plek – en presteren daardoor meestal ook beter.

Mensen afdeling- en/of locatie-overstijgend laten samenwerken is een ideale manier voor het creëren van medewerkersbetrokkenheid. Als team ga je anders met een uitdaging om dan als individu. Saamhorigheid, teamgevoel, collegialiteit – allemaal positieve elementen die voort kunnen vloeien uit samenwerking. Deze elementen dragen uiteindelijk bij aan meer betrokkenheid bij het werk en bij de organisatie.

Wanneer mensen binnen je organisatie met elkaar in contact staan, zorgt dat niet alleen voor meer werkplezier. Medewerkers die een connectie hebben, gaan sneller kennis met elkaar delen, met elkaar samenwerken en van elkaar leren. Zorg er daarom voor dat je communicatie tussen mensen mogelijk maakt. Dat kan face-to-face, maar ook via een digitale weg.

Bied leer- en ontwikkelmogelijkheden

meetlinten in verschillende kleuren

Werkplezier, goede communicatie en persoonlijke aandacht zijn belangrijke factoren bij medewerkersbetrokkenheid. Een andere, misschien minder voor de hand liggende factor, is de mogelijkheid om te kunnen leren – op of via het werk.

Britse onderzoekers publiceerden enkele jaren geleden een uitgebreid onderzoek naar werknemersbetrokkenheid. Een case study uit dit onderzoek richt zich op de Europese IT-tak van het bedrijf Fujitsu Group. Deze organisatie ontdekte dat het, door op een meer toegankelijke manier leer- en ontwikkelmogelijkheden aan te bieden, de betrokkenheid onder werknemers aanzienlijk verhoogde.

Zijn er binnen je organisatie mensen met een gedeelde interesse? Geef ze de kans een groep te vormen. Door deze groepen een platform, (online) lesmateriaal of overlegruimte te geven, zorg je ervoor dat medewerkers zich gesteund voelen door jou als organisatie. Ze gaan zich op hun beurt ook meer inzetten voor de doelen die jij stelt.

Medewerkers die de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen in een richting die hen aanspreekt, raken vanzelf meer betrokken. En – niet onbelangrijk – met een beetje geluk worden ze door de nieuwe kennis ook nog beter in hun werk.

Vraag om feedback – en gebruik het!

Misschien wel de meest eenvoudige manier om mensen te betrekken bij je organisatie is door ze letterlijk om feedback te vragen. Dat kun je doen op verschillende manieren, en over allerlei onderwerpen. Je komt er zo achter wat er speelt onder medewerkers, maar geeft hen tegelijkertijd het gevoel dat hun mening telt.

Laat medewerkers regelmatig, bijvoorbeeld via je social intranet, een korte enquête invullen – desnoods anoniem. Belangrijk is wel dat je daadwerkelijk iets doet met de opmerkingen die je ontvangt. Wanneer medewerkers merken dat hun feedback serieus genomen wordt, vergroot dat hun gevoel van betrokkenheid.

Geef je medewerkers een podium

Goede interne communicatie is onmisbaar bij het creëren van betrokkenheid onder medewerkers. Dat betekent overigens niet dat je als organisatie alleen top-down communiceert. Wanneer je een goed communicatieplatform hebt, is het zaak dit volop te benutten. Het is dé plek om iedereen binnen je organisatie de kans te geven van zich te laten horen.

Laat medewerkers online discussies starten of ideeën delen. Op het moment dat anderen hierop reageren, ontstaat op natuurlijke wijze interactie. Je brengt mensen met elkaar in contact, maar brengt via je medewerkers ook je bedrijfscultuur op de voorgrond.

Heeft iemand binnen je organisatie iets bijzonders meegemaakt of gepresteerd? Schenk hier aandacht aan. Het kan werkgerelateerd zijn, maar net zo goed een privégebeurtenis – van het behalen van een certificaat tot het krijgen van een kind. Positieve aandacht motiveert mensen.

Aan de slag!

Hoewel het geen kwestie is van twee weken, is het zeker geen onmogelijke missie om medewerkers te betrekken bij je organisatie. Je kunt het doen door:

 • Ze verantwoordelijkheid te geven
 • Duidelijk te communiceren
 • Oprechte interesse te tonen
 • Contact tussen medewerkers mogelijk te maken
 • Mensen de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen
 • Te vragen om feedback
 • Medewerkers de kans te geven zich te laten zien

Medewerkersbetrokkenheid kun je op talloze manieren creëren. Het scheppen van verbinding tussen mensen binnen je organisatie is hierbij cruciaal. Het komt uiteindelijk grotendeels neer op persoonlijke aandacht en op de bereidheid te investeren in medewerkers. Uiteindelijk betaalt zich dat dubbel en dwars terug.

Bron: www.embracesbs.com