Een kennistoets op maat voor uw bedrijf

Verkort de inwerktijd van uw medewerkers en maak uw bedrijf efficiënter met deze op maat gemaakte kennistoets. Bekijk de mogelijkheden of plan direct een datum voor een uitgebreide presentatie.

Een kennistoets op maat voor uw bedrijf

Verkort de inwerktijd van uw medewerkers en maak uw bedrijf efficiënter met deze op maat gemaakte kennistoets. Bekijk de mogelijkheden of plan direct een datum voor een uitgebreide presentatie.

meten is weten

De Cor Swart Kennistoets is een meetinstrument voor (groepen) medewerkers in alle geledingen van uw bedrijf. De vragen worden gesteld in de vorm multiple choice door middel van stellingen. Deze vragen zijn eenduidig, de antwoorden zijn goed of fout. Iedere deelnemer ontvangt een willekeurig samengestelde unieke vragenlijst. Alle toetsen bestaan uit juiste of onjuiste stellingen en de vragen kunnen betrekking hebben op het gebouw, organisatie, afdeling, procedures, processen en alle andere facetten binnen uw bedrijf. Samen met u passen we deze kennistoets aan op uw specifieke wensen en gaan we voor het beste resultaat.

man geeft presentatie aan vier medewerkers

presentatie

In de kennistoets kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:
Productkennis, marktkennis, concurrentiepositie, marketing, publiciteit, instructies, procedures (protocollen), veiligheid, calamiteiten, et cetera.

Maak nu een afspraak om uit te vinden hoe de op uw bedrijf van toepassing zijnde onderwerpen in deze kennistoets kunnen worden verwerkt en wat dit voor uw bedrijf kan betekenen. Ik kom graag bij u langs voor een vrijblijvende presentatie.

test de kennis van individuele personen of een groep

overzichtelijk

In één oogopslag wordt uit mijn rapportage duidelijk of de medewerkers al dan niet over voldoende kennis beschikken op het afgesproken niveau.

resultaat

Het bespreken van de foutief beantwoorde stellingen leidt tot directe verhoging van het kennisniveau. Waar nodig kan dit in samenwerking met mij.

efficiënt

De inwerktijd van nieuwe medewerkers kan worden verkort en zij kunnen eerder worden ingezet wanneer blijkt dat ze de toets succesvol hebben afgerond.